Larvik Fysioterapi

Larvik Fysioterapi A/S ble etablert av fire fysioterapeuter, alle kvinner. Klinikken flyttet rundt noen år i Larvik sentrum. Nåværende adresse har vært siden februar 2001. Staben består nå av to fysioterapeuter og to manuellterapeuter, fordelt på tilsammen 3,75 drifttilskudd. Larvik Fysioterapi A/S disponerer cirka 230 kvadratmeter med romslige treningslokaler, og egne kontorer for hver enkelt medarbeider.

Klinikken har alltid hatt en bred faglig profil. Foruten generell fysioterapi profilerte den seg tidlig med tilbud til barn, eldre. Klinikken vektlegger et godt samarbeid med kommunens øvrige helsevesen, i og utenfor institusjon. Manuellterapeut har vært tilknyttet klinikken fra 1993, (Olav Frode Aure). Utover dette tilbyr klinikken ergonomisk rådgivning/oppdrag, lymfødembehandling og trykkbølgebehandling (rESWT). Klinikken var sentral i gjennomføringen av et prisbelønnet ryggforskningsprosjekt (vedr. manuellterapi og trening) som ble avsluttet og publisert i 2003.

Olav Frode Aure har vært delaktige i Henvisningsprosjektet helt fra starten som prøveordning i 2001. Nå som ordningen er permanent, kan pasienter direkte henvende seg til manuellterapeut uten rekvisjon fra lege, for undersøkelse, behandling, evt. sykemelding, viderehenvisning til radiologiske eller andre spesialistundersøkelser. Manuellterapeuten har også tilleggskompetanse i ultralyddiagnostikk av muskel/skjelettapparatet.

Kort ventetid.

Manuellterapeut

Olav Frode Aure

Manuellterapeut

Brynjar Fagerås

Fysioterapeut

Hilde Eskedal

Fysioterapeut

Bernt Waale

Fysioterapeut

Åshild Bergkåsa Berg